Landschappelijk inpassingsplan, Wageningen

Plankaart

In het buitengebied van Wageningen werd een agrarisch bedrijf beëindigd. De sloop van de bebouwing gaf mogelijkheden om het perceel opnieuw in te richten met een extra woning. Het perceel moest echter wel landschappelijk worden ingepast. Bestaande waardevolle elementen, zoals een oude boomgaard, bleven behouden.