Landschappelijk inpassingsplan, Bennekom

Plankaart

In het buitengebied van Bennekom werd een agrarisch bedrijf beëindigd. De sloop van de bebouwing gaf mogelijkheden om het perceel opnieuw in te richten. Het perceel moest echter wel landschappelijk worden ingepast. Het perceel is ingericht als een mooi gezamenlijk erf. Bestaande waardevolle elementen, zoals een historische houtwal, bleven behouden.