Landschappelijk inpassingsplan, Leusden

Plankaart

In het buitengebied van Leusden werd een agrarisch bedrijf beëindigd. De sloop van de bebouwing gaf mogelijkheden om het perceel opnieuw in te richten. Daarbij was een goed landschappelijk inpassingsplan (LIP) van groot belang. Het perceel is ingericht als een mooi gezamenlijk erf. Oude historische structuren vormden het uitgangspunt voor het ontwerp.