(Semi-)openbare ruimte

Bij een ontwerp voor een (semi)openbare ruimte zoals de buitenruimte van een zorginstelling, school of wooncomplex spelen zaken als functionaliteit een grote rol. Er wordt goed gekeken naar de beoogde doelgroep(en) en het ontwerp wordt daar op aangepast.

Ontwerp buitenruimte bij kantoorpand, Wageningen

Ontwerp openbare ruimte bij kleine woonwijk (nieuwbouw), Lunteren

Ontwerp buitenruimte bij nieuw bedrijfspand, Nijkerk

Ontwerp buitenruimte bij nieuw appartementencomplex, Bennekom