Ontwerp eetbare tuin bij nieuwbouwwoning, Olst

Plankaart

In Olst wordt op een vernieuwende manier een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Een groot deel van de openbare ruimte is ingericht als voedselbos met allerlei eetbare soorten. Ook de individuele kavels (en de te bouwen woningen) moesten aan de nodige eisen voldoen op het gebied van natuurinclusief ontwerpen, circulair bouwen, ruimtelijke kwaliteit, klimaatbestendigheid en duurzaamheid. Het ontwerp van de tuin werd hierbij ook beoordeeld in de bestemmingsplanfase. Een van de voorwaarden voor de tuin was het toepassen van een aantal van de lagen van een voedselbossysteem. Het resultaat is een mooie, natuurlijke tuin met volop plek voor dieren en allerlei lekkers om van te snoepen.