Werkwijze

Voordat er begonnen wordt met het ontwerpproces is er een vrijblijvend kennismakingsgesprek op locatie, waarna een offerte wordt gemaakt.

De wensen die in het gesprek naar voren zijn gekomen, worden meegenomen in het ontwerpproces. Het proces bestaat uit drie fases: schetsontwerp, voorlopig/definitief ontwerp en beplantingsplan. Tussentijds zijn er steeds overlegmomenten op locatie om het ontwerp toe te lichten.

De werkwijze kan iets afwijken bij het maken van een landschappelijk inpassingsplan omdat daar meerdere factoren een rol spelen. 

Op alle werkzaamheden zijn de regels van de DNR (de nieuwe regeling) van toepassing.